AnnaBaranik

Research page of Anna Baranik, MSc

Curriculum vitae

Main scientific interests

List of published articles

 1. A. Baranik, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, R. Sitko, B. Zawisza, Ceria nanoparticles deposited on graphene nanosheets for adsorption of copper(II) and lead(II) ions and of anionic species of arsenic and selenium, Microchimica Acta 185 (2018) 264
  IF = 4.580
 2. A. Baranik, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, R. Sitko, B. Zawisza, Determination and speciation of ultratrace arsenic and chromium species using aluminum oxide supported on graphene oxide, Talanta 185 (2018) 264-274
  IF = 4.162
 3. A. Baranik, R. Sitko, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, B. Zawisza, Graphene oxide decorated with cerium(IV) oxide in determination of ultra-trace metal ions and speciation of selenium, Analytical Chemistry 90 (2018) 4150-4159
  IF = 6.320
 4. B. Zawisza, A. Baranik, E. Malicka, E. Talik, R. Sitko, Preconcentration of Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Pb(II) with ethylenediamine-modified graphene oxide, Microchimica Acta, 183 (2016) 231-240
  IF = 3.741

Articles submitted, accepted or in press

Oral presentations

 1. B. Zawisza, R. Sitko, A. Baranik, Microextraction as a method of sample preparation for X-ray fluorescence spectrometry, Developments in Analytical Chemistry for Metallurgy and Industry 2017, 24-27.04.2017, Ustron, Poland
 2. A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, A. Gagor, Graphene oxide and graphene nanocomposites in sorption, speciation and determination of trace metal ions by X-ray fluorescence spectrometry, Developments in Analytical Chemistry for Metallurgy and Industry 2017, 24-27.04.2017, Ustron, Poland
 3. B. Zawisza, A. Baranik, R. Sitko, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, Nanokompozyt tlenku grafenu i tlenku ceru(IV) w sorpcji i oznaczaniu sladowych ilosci jonow wybranych pierwiastkow za pomoca rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, Ustron,, 19-21.09.2016
 4. B. Zawisza, A. Baranik, R. Sitko, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, Cerium (IV) oxide decorated with graphene oxide as a novel nanocomposite in sorption of trace metal ions and speciation of arsenic and selenium determined by X-ray fluorescence spectrometry, European Conference on X-Ray Spectrometry, Gothenburg, Sweden, 19-24.06.2016

Poster presentations

 1. B. Feist, J. Kuczera, Zastosowanie tlenku grafenu modyfikowanego 5-amino-1,10-fenantrolina w sorpcji jonow oowiu, XI Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 12.05.2017
 2. B. Feist, M. Kocz, S. Siegmunt, Badanie zdolnosci sorpcyjnych jonow Cr na roznych stopniach utlenienia na weglu aktywnym z zastosowaniem batofenantroliny, XI Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 12.05.2017
 3. A. Baranik, A. Gagor, B. Zawisza, Zatezanie sladowych ilosci jonow chromu (III) na nanokompozycie tlenku grafenu z osadzonymi nanoczastkami tlenku ceru (IV) (GO/CeO2), XI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 12.05.2017, Katowice
 4. M. Michalik, B. Zawisza, A. Baranik, Badanie wplywu jonow obcych na sorpcje wybranych metali na TiO2, XI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 12.05.2017, Katowice
 5. T. Rozmus, A. Baranik, B. Zawisza, Wyznaczenie pojemnosci sorpcyjnych nowego nanosorbentu opartego na tlenku cyrkonu (IV), XI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 12.05.2017, Katowice
 6. A. Suchecka, A. Baranik, B. Zawisza Badanie wlasciwosci sorpcyjnych nanotlenku manganu (IV), XI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 12.05.2017, Katowice
 7. R. Kudla, A. Baranik, B. Zawisza, Porownanie wlasciwosci sorpcyjnych nanosorbentow opartych na tlenku cynku, XI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 12.05.2017, Katowice
 8. K. Bozek, A. Baranik, B. Zawisza, Badania specjacyjne dla jonow aresenu, chromu i selenu, XI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 12.05.2017, Katowice
 9. M. Mikunda, A. Baranik, B. Zawisza, Badanie wplywu objetosci probki i czasu wytrzasania na sorpcje wybranych pierwiastkow, XI Seminarium Naukowe "Aktualne problemy chemii analitycznej", 12.05.2017, Katowice
 10. A. Baranik, B. Zawisza, A. Gagor, R. Sitko, Speciation and determination of trace and ultratrace amount of arsenic and selenium on the graphene oxide decorated with cerium oxide, The 39' Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compound, Szczyrk, Poland, 01-03.06.2016
 11. B. Zawisza, R. Sitko, E. Malicka, A. Baranik, E. Talik, Tlenek grafenu modyfikowany etylenodiamina jako sorbent do zatezania sladowych ilosci wybranych jonow metali ciezkich, Jubileuszowe XXV Poznanskie Konwersatorium Analityczne, Nowoczesne metody przygotowywania probek i oznaczania sladowych ilosci pierwiastkow, Poznan, 06-08.04.2016
 12. E. Fornalczyk, A. Baranik, B. Zawisza, Nanokompozyt GO/Al2O3 jako nowy sorbent do oznaczania sladowych ilosci metali ciezkich za pomoca rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersja energii, X Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice, 13.05.2016
 13. A. Baranik, B. Zawisza, A. Gagol, Oznaczenie sladowych ilosci wybranych pierwiastkow w materiale biologicznym i w wodzie za pomoca rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersja energii, X Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice, 13.05.2016
 14. A. Baranik, B. Zawisza, A. Gagor, R. Sitko, Oznaczanie sladowych i ultrasladowych ilosci As(V), Se(IV), Cu(II) i Pb(II) na nanokompozytach weglowych, Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem, 05.12.2015, Krakow
 15. A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, Zatezanie i oznaczanie sladowych ilosci arsenu, selenu, miedzi i olowiu na GO/CeO2, Pomiedzy Naukami - Zjazd Fizykow i Chemikow, IV Ogolnopolska Konferencja dla studentow i doktorantow, 18.09.15, Chorzow
 16. B. Zawisza, R. Sitko, A. Baranik, I. Queralt, E. Margui, B. Walczak, Nanocomposite as sorbents in analytical chemistry, 45th World Chemistry Congress, Analytical Chemistry & Environment, 9-19.08.15, Seoul, Korea.
 17. B. Zawisza, R. Sitko, A. Baranik, E. Margui, I. Queralt, E. Malicka, E. Talik, B. Walczak, Wybrane nanokomozyty weglowe - wykorzystanie w analizie sladowej i specjacyjnej, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej: Chemia analityczna to ciagle wyzwania, Poznan, 6-10.07.15
 18. A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, Sorption of selected heavy metal ions on graphene oxide decorated cerium (IV) oxide, II Miedzynarodowe Forum Zielonej Energii i Czystej Wody, Ustron, 27-29.05.2015
 19. A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, Nanokompozyt GO/CeO2 jako nowy sorbent dla wybranych jonow metali ciezkich, IX Seminarium Naukowe: Aktualne problemy chemii analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 20. J. Korytowski, A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, Synteza i zastosowanie nanokompozytu MnO2/GO w procesie sorpcji wybranych jonow metali, IX Seminarium Naukowe: Aktualne problemy chemii analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 21. K. Dutka, A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, Sorpcja wybranych jonow metali na nanokompozycie Al2O3/GO, IX Seminarium Naukowe: Aktualne problemy chemii analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 22. M. Bacia, A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, Magnetyczny tlenek grafenu jako efektywny sorbent jonow wybranych metali, IX Seminarium Naukowe: Aktualne problemy chemii analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 23. P. Krol-Puzon, A. Baranik, B. Zawisza, R. Sitko, Zastosowanie tlenku grafenu zmodyfikowanego grupami aminowymi do zatezania sladowych ilosci metali ciezkich przed analiza EDXRF, Zjazd Zimowy SSPTChem, Wrocaw, 13.12.2014
 24. A. Baranik, P. Janik, U. Porada, R. Sitko, Sorption of heavy metal ions on graphene oxide modified with (3-mercaptopropyl)-trimethoxysilane, The XXXVII Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, Polska, 11-13.06.2014
 25. P. Janik, U. Porada, A. Baranik, R. Sitko, Sulfonic-modified graphene oxide in adsorption of metal ions, The XXXVII Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, Polska, 11-13.06.2014
 26. A. Baranik, P. Janik, U. Porada, R. Sitko, Tlenek grafenu modyfikowany grupami tiolowymi i jego zastosowanie w procesie sorpcji jonow metali, VIII Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 27. P. Janik, A. Baranik, U. Porada, R. Sitko, Badanie pojemnosci sorpcyjnej tlenku grafenu i nanorurek weglowych zmodyfikowanych grupami aminowymi w stosunku do jonow olowiu, VIII Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 28. A. Baranik, P. Janik, U. Porada, R. Sitko, Sorpcja metali ciezkich na tlenku grafenu modyfikowanym grupami tiolowymi, XXIII Poznanskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan, 8-9.05.2014
 29. P. Janik, U. Porada, A. Baranik, R. Sitko, Wlasciwosci sorpcyjne tlenku grafenu zmodyfikowanego grupami sulfonowymi w stosunku do jonow metali: Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II), XXIII Poznanskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan, 8-9.05.2014
Valid CSS! Valid HTML 4.01!