KarinaKocot

Research page of Karina Kocot, MSc

Curriculum vitae

Main scientific interests

List of published articles

 1. K. Kocot, K. Pytlakowska, B. Zawisza, R. Sitko, How to detect metal species preconcentrated by microextraction techniques?, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 82 (2016) 412-424
  IF = 7.487
 2. K. Pytlakowska, V. Kozik, M. Matussek, M. Pilch, B. Hachula, K. Kocot, Glycine modified graphene oxide as a novel sorbent for preconcentration of chromium, copper and zinc ions from water samples prior to energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric determination, RSC Advances (in press)
  IF = 3.840
 3. K. Kocot, R. Leardi, B. Walczak, R. Sitko, Determination and speciation of trace and ultratrace selenium ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using graphene as solid adsorbent in dispersive micro-solid phase extraction, Talanta, 134 (2015) 360-365
  IF = 3.511
 4. K. Kocot, R. Sitko, Trace and ultratrace determination of heavy metal ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using graphene as solid sorbent in dispersive micro solid-phase extraction, Spectrochimica Acta Part B 94-95 (2014) 7-13
  IF = 3.141
 5. P. Zerzucha, K. Pytlakowska, K. Kocot, Spectroscopic and electric properties of C.I. Mordant Blue 29: a theoretical and experimental study, New Journal of Chemistry, 37 (2013) 2810-2820
  IF = 2.966
 6. K. Kocot, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, M. Hidalgo, R. Sitko, Dispersive micro solid-phase extraction using multiwalled carbon nanotubes combined with portable total-reflection X-ray fluorescence spectrometry for the determination of trace amounts of Pb and Cd in water samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28 (2013) 736-742
  IF = 3.220
 7. K. Kocot, B. Zawisza, R. Sitko, Dispersive liquid-liquid microextraction using diethyldithiocarbamate as a chelating agent and the dried-spot technique for the determination of Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se and Pb by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Spectrochimica Acta Part B, 73 (2012) 79-83
  IF = 2.876
 8. R. Sitko, K. Kocot, B. Zawisza, B. Feist, K. Pytlakowska, Liquid-phase microextraction as an attractive tool for multielement trace analysis in combination with X-ray fluorescence spectrometry: an example of simultaneous determination of Fe, Co, Zn, Ga, Se and Pb in water samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011) 1979-1985
  IF = 4.372
 9. R. Sitko, B. Zawisza, Z. Kowalewska, K. Kocot, M. Polowniak, Fast and simple method for determination of fatty acid methyl esters (FAME) in biodiesel blends using X-ray spectrometry, Talanta 85 (2011) 2000-2006
  IF = 3.722

Articles submitted, accepted or in press

Oral presentations

 1. K. Kocot, R. Leardi, B. Walczak, R. Sitko, Zastosowanie grafenu w analizie specjacyjnej selenu, 57 Zjazd PTChem i SITPChem, Czestochowa, 14-18 wrzesnia 2014
 2. K. Kocot, K. Pytlakowska, B. Zawisza, R. Sitko, Dispersive micro-solid phase extraction using graphene for simultaneous determination of Co, Ni, Cu and Pb ions in water samples using energy dispersive X-ray spectrometry, 1st EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, Budapest, Hungary, 13-15.10.2013
 3. K. Kocot, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, M. Hidalgo, R. Sitko, Nanomaterialy weglowe w mikroekstrakcji jonow metali ciezkich, Zjazd Zimowy SSPTChem, Lodz, 7.12.2013
 4. K. Kocot, B. Gliwinska, B. Feist, R. Sitko, Wieloscienne nanorurki weglowe jako sorbenty w oznaczaniu jonow Cd2+ i Cu2+ przy uzyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacja plomieniowa, 55. Zjazd PTChem i SITPChem, Bialystok, 16-20.09.2012
 5. K. Kocot, E. Turek, R. Sitko, Ciecze jonowe a mikroekstrakcja, 29. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, Lazy k. Mielna, 18-22.04.2012
 6. K. Kocot, R. Skorek, B. Zawisza, R. Sitko, Mikroekstrakcja do fazy stalej (SPME) i do fazy cieklej (LPME) w rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, 54 Meeting of PTChem and SITPTChem, Lublin, 18-22.09.2011
 7. K. Kocot, B. Zawisza, K. Pytlakowska, R. Sitko, Mikroekstrakcja ciecz-ciecz w oznaczaniu pierwiastkow sladowych technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 8. K. Kocot, R. Sitko, In the world of drops and droplets - dispersive liquid-liquid microextraction in X-ray fluorescence analysis, 28th Spring Metting of the Students' Section of the Polish Chemical Society, Murzasichle 13-17.04.2011
 9. R. Sitko, K. Kocot, R. Skorek, B. Zawisza, Preconcentration of trace elements using microextraction techniques for X-ray fluorescence analysis, XXXIII Konferencja Analityki Hutniczej, Zakopane 11-14.04.2011
 10. B. Zawisza, K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, Determination of trace elements in water by X-ray fluorescence spectrometry, XXXIII Konferencja Analityki Hutniczej, Zakopane 11-14.04.2011

Poster presentations

 1. M. Kuban, K. Kocot, R. Sitko, Nanomaterialy weglowe modyfikowane bata-cyklodekstrynami jako nowe adsorbenty dla jonow uranu, XI Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 12.05.2017
 2. T. Rawlik, K. Kocot, R. Sitko, Nanomaterialy weglowe modyfikowane beta-cyklodekstrynami w adsorpcji jonow metali ciezkich, XI Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 12.05.2017
 3. K. Kocot, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, R. Sitko, Microextraction techniques combined with X-ray fluorescence spectrometry for determination of different metal ions in water, Food Analysis Congress, Barcelona, Spain, 29-30.10.2014
 4. K. Kocot, B. Zawisza and R. Sitko, Graphene as a new solid sorbent in dispersive micro-solid phase extraction and determination of trace and ultratrace metal ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, EXRS 2014, Bologna (Italy), 15-20.06.2014
 5. K. Kocot, R. Sitko, Grafen jako nowy sorbent w oznaczaniu selenu z wykorzystaniem dyspersyjnej mikroekstrakcji do fazy stalej oraz rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, Wiosenny Zjazd SSPTChem, Zawoja, 9-13.04.2014
 6. K. Kocot, R. Leardi, B. Walczak, R. Sitko, Graphene as a novel solid sorbent in dispersive micro-solid phase extraction of Se, XXXVIIth Chromatographic Symposium, Katowice - Szczyrk (Poland), 11-13.06.2014
 7. K. Kocot, R. Leardi, B. Walczak, R. Sitko, Zastosowanie grafenu w mikroekstrakcji do fazy stalej do oznaczania selenu technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 8. K. Kocot, B. Zawisza, R. Sitko, Graphene as a new solid sorbent in dispersive micro-solid phase extraction and determination of trace and ultratrace metal ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, European Conference on X-Ray Spectrometry, Bologna, Italy, 15-20.06.2014
 9. K. Kocot, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, M. Hidalgo, R. Sitko, Zastosowanie nanomaterialow weglowych do oznaczania sladowych ilosci pierwiastkow technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, Pomiedzy naukami-zjazd fizykow i chemikow, Katowice, 27.09.2013
 10. K. Kocot, R. Sitko, Grafen jako nowy sorbent w dyspersyjnej mikroekstrakcji do fazy stalej i oznaczaniu metali ciezkich technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, VI Seminarium Naukowe: VII Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 17.05.2013
 11. K. Kocot, R. Sitko, Mikroekstrakcja w oznaczaniu sladowych ilosci pierwiastkow technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, 30. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, Przewiez k. Augustowa, 11-14.04.2013
 12. K. Kocot, R. Sitko, Mikroekstrakcja a zielona chemia, Pomiedzy naukami-zjazd fizykow i chemikow, Katowice, 05.10.2012
 13. K. Pytlakowska, K. Kocot, B. Zawisza, R. Sitko, Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry combined with directly suspended droplet microextraction in determination of trace amounts of phosphate in water, European Conference on X-Ray Spectrometry, Vienna, Austria, IAEA Conference Center, 18-22.06.2012
 14. K. Kocot, B. Zawisza, B. Feist, R. Sitko, Determination of heavy metal ions by EDXRF spectrometry using dried-spot technique and dispersive liquid-liquid microextraction with APDC and DDTC as chelating agents, European Conference on X-Ray Spectrometry, Vienna, Austria, IAEA Conference Center, 18-22.06.2012
 15. B. Gliwinska, K. Kocot, B. Feist, R. Sitko, Zageszczanie jonow miedzi i kadmu z wykorzystaniem wielosciennych nanorurek weglowych technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej, VI Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 18.05.2012
 16. K. Kocot, E. Turek, B. Zawisza, R. Sitko, Dietyloditiokarbaminian sodu jako odczynnik kompleksujacy w oznaczaniu sladowych ilosci pierwiastkow z zastosowaniem mikroekstrakcji do fazy cieklej i rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, XXI Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 12-13.04.2012
 17. K. Pytlakowska, K. Kocot, R. Sitko, Zastosowanie techniki EDXRF do oznaczania calkowitej zawartosci fosforu w piwie, 54 Meeting of PTChem and SITPTChem, Lublin, 18-22.09.2011
 18. R. Sitko, B. Zawisza, Z. Kowalewska, K. Kocot, M. Polowniak, X-ray spectrometry in determination of fatty acid methyl esters, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVII, Buzios, Brazil, 28 August - 2 September, 2011
 19. K. Kocot, M. Gulba, B. Zawisza, R. Sitko, Zastosowanie mikroekstrakcji typu ciecz-ciecz do oznaczania Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Se i Pb w postaci kompleksow z APDC i DDTC technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, V Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 13.05.2011
 20. M, Januszyk, K. Pytlakowska, K. Kocot, R. Sitko, Oznaczanie calkowitej zawartosci fosforu w wodach technika EDXRF, V Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 13.05.2011
 21. R. Sitko, K. Kocot, B. Zawisza, B. Walczak, Dispersive liquid-liquid microextraction in determination of trace elements by X-ray fluorescence spectrometry, XII National Spectroscopy Congress, Antalya, Turkey, 18-22.05.2011
 22. R. Skorek, B. Zawisza, B. Feist, K. Kocot, R. Sitko, Zastosowanie nanorurek weglowych w technice rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej do oznaczania pierwiastkow sladowych, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 23. K. Pytlakowska, M. Januszyk, K. Kocot, R. Sitko, Zastosowanie mikroekstrakcji do oznaczania fosforanow technika EDXRF, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 24. A. Tomala, B. Zawisza, B. Feist, K. Kocot, R. Sitko, Oznaczanie pierwiastkow sladowych w probkach cieklych technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersja energii, XX Poznanskie Konwersatorium Analityczne - Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan 28-29.04.2011
 25. K. Kocot, P. Zerzucha, B. Zawisza, Teoretyczna i eksperymentalna charakterystyka spektroskopowa fioletu pirokatechinowego. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Krakow, 4-9.07.2010
Valid CSS! Valid HTML 4.01!