Paulina Janikc

Research page of Paulina Janik, MSc

Curriculum vitae

Scholarships, trainings

Main scientific interests

List of published articles

 1. P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, R. Sitko, Selective adsorption and determination of hexavalent chromium ions using graphene oxide modified with amino-silanes, Microchimica Acta 185 (2018) 117
  IF = 4.580
 2. R. Sitko, P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, E. Margui, I. Queralt, Green approach for ultratrace determination of divalent metal ions and arsenic species using total-reflection X-ray fluorescence spectrometry and mercapto-modified graphene oxide nanosheets as a novel adsorbent, Analytical Chemistry, 87 (2015) 3535-3542
  IF = 5.825
 3. R. Sitko, P. Janik, B. Feist, E. Talik, A. Gagor, Suspended aminosilanized graphene oxide nanosheets for selective preconcentration of lead ions and ultrasensitive determination by electrothermal atomic absorption spectrometry, ACS Applied Materials and Interfaces, 6 (2014) 20144-20153
  IF = 5.900
 4. R. Sitko, B. Zawisza, E. Talik, P. Janik, G. Osoba, B. Feist, E. Malicka, Spherical silica particles decorated with graphene oxide nanosheets as a new sorbent in inorganic trace analysis, Analytica Chimica Acta, 834 (2014) 22-29
  IF = 4.387

Oral presentations

 1. R. Sitko, B. Zawisza, P. Janik, K. Kocot, E. Margui, I. Queralt, E. Talik, B. Feist, E. Malicka, B. Walczak, Graphene-based adsorbents in trace and ultratrace inorganic analysis, IUPAC 2015 45th World Chemistry Congress, Busan, Korea Poludniowa, 9-14.08.2015.
 2. R. Sitko, B. Zawisza, P. Janik, K. Kocot, E. Margui, I. Queralt, E. Malicka, E. Talik, B. Walczak, Adsorbenty oparte na grafenie w sladowej analizie nieorganicznej: zalety i ograniczenia, IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Poznan, 6-10.07.2015.

Poster presentations

 1. P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, R. Sitko, Modyfikowany tlenek grafenu w oznaczaniu metali ciezkich technikami spektroskopowymi, XI Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 12.05.2017
 2. P. Janik, R. Sitko, Badanie zdolnosci sorpcyjnych tlenku grafenu zmodyfikowanego aminosilanami w stosunku do jonow chromu(VI) Zimowy Zjazd SSPTChem, Krakow, 05.12.2015.
 3. P. Janik, R. Sitko,Tlenek grafenu modyfikowany 3-aminopropylotrietoksysilanem w selektywnej adsorpcji jonow Cr(VI), XXV Poznanskie Konwersatorium Analityczne "Nowoczesne metody przygotowania probek i oznaczania sladowych ilosci pierwiastkow", Poznan, 6-8.04.2016
 4. P. Janik, R. Sitko, Tlenek grafenu modyfikowany aminosilanami w oznaczaniu i specjacji chromu technika rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, X Seminarium Naukowe "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice, 13.05.2016
 5. P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, E. Margui, I. Queralt, R. Sitko, Mercapto-modified graphene oxide for determination of divalent metal ions and arsenic species, Szczyrk, Polska 27-29.05.2015
 6. P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, E. Margui, I. Queralt, R. Sitko, Zastosowanie tlenku grafenu zmodyfikowanego grupami tiolowymi do oznaczania metali ciezkich oraz specjacji arsenu technika calkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego (TXRF), IX Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 15.05.2015
 7. P. Janik, B. Feist, E. Talik, A. Gagor, R. Sitko, Tlenek grafenu zmodyfikowany aminosilanami jako selektywny sorbent w oznaczaniu jonow Pb2+ technika atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacja elektrotermiczna (ET-AAS), Zimowy Zjazd SSPTChem, Wroclaw, 13.12.2014
 8. P. Janik, R. Sitko, Wplyw obecnosci kwasow humusowych na sorpcje jonow Pb2+ na nanorurkach weglowych zmodyfikowanych grupami aminowymi, Pomiedzy Naukami- zjazd fizykow i chemikow, Chorzow, 26.09.2014
 9. B. Zawisza, P. Janik, E. Malicka, R. Sitko, Application of ethylenediamine-modified graphene oxide as a new sorbent for the preconcentration of heavy metal ions prior to X-ray fluorescence spectrometry, European Conference on X-Ray Spectrometry, Bologna, Italy, 15-20.06.2014
 10. P. Janik, U. Porada, A. Baranik, R. Sitko, Sulfonic-modified graphene oxide in adsorption of metal ions, The XXXVII Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, Polska, 11-13.06.2014
 11. A. Baranik, P. Janik, U. Porada, R. Sitko, Sorption of heavy metal ions on graphene oxide modified with (3-mercaptopropyl)-trimethoxysilane, The XXXVII Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Szczyrk, Polska, 11-13.06.2014
 12. P. Janik, A. Baranik, U. Porada, Badanie pojemnosci sorpcyjnej tlenku grafenu i nanorurek weglowych zmodyfikowanych grupami aminowymi w stosunku do jonow olowiu, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 13. M. Pycinska-Benisz, P. Janik, R. Sitko, Wlasciwosci sorpcyjne zmodyfikowanych nanorurek weglowych w stosunku do jonow metali ciezkich, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 14. A. Baranik, P. Janik, U. Porada, R. Sitko, Tlenek grafenu modyfikowany grupami tiolowymi i jego zastosowanie w procesie sorpcji jonow metali, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 15. U. Porada, P. Janik, R. Sitko, Sorpcja wybranych jonow metali ciezkich na tlenku grafenu zmodyfikowanym grupami sulfonowymi, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 16. P. Janik, U. Porada, A. Baranik, R. Sitko, Wlasciwosci sorpcyjne tlenku grafenu zmodyfikowanego grupami sulfonowymi w stosunku do jonow metali: Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II), XXIII Poznanskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan, 8-9.05.2014
 17. A. Baranik, P. Janik, U. Porada, R. Sitko, Sorpcja metali ciezkich na tlenku grafenu modyfikowanym grupami tiolowymi, XXIII Poznanskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody Przygotowania Probek i Oznaczania Sladowych Ilosci Pierwiastkow, Poznan, 8-9.05.2014
 18. M. Pycinska-Benisz, P. Janik, R. Sitko, Wlasciwosci sorpcyjne zmodyfikowanych nanorurek weglowych w stosunku do jonow metali ciezkich, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 19. A. Baranik, P. Janik, U. Porada, R. Sitko, Tlenek grafenu modyfikowany grupami tiolowymi i jego zastosowanie w procesie sorpcji jonow metali, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 20. U. Porada, P. Janik, R. Sitko, Sorpcja wybranych jonow metali ciezkich na tlenku grafenu zmodyfikowanym grupami sulfonowymi, VIII Seminarium Naukowe Aktualne Problemy Chemii Analitycznej, Katowice, 16.05.2014
 21. B. Zawisza, P. Janik, E. Malicka, R. Sitko, Application of ethylenediamine-modified graphene oxide as a new sorbent for the preconcentration of heavy metal ions prior to X-ray fluorescence spectrometry, European Conference on X-Ray Spectrometry, Bologna, Italy, 15-20.06.2014
 22. P. Janik, K. Komorowska, E. Turek, B. Zawisza, R. Sitko, Tlenek grafenu jako nowy sorbent w chemii analitycznej, VI Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 18.05.2012
 23. K. Komorowska, P. Janik, B. Zawisza, R. Sitko, Zastosowanie tlenku grafenu jako sorbentu do wzbogacania sladowych ilosci jonow metali przed analiza EDXRF, VI Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 18.05.2012
 24. P. Janik, K. Komorowska, E. Turek, B. Zawisza, R. Sitko, Tlenek grafenu jako nowy sorbent w chemii analitycznej, VI Seminarium Naukowe: Aktualne Problemy w Chemii Analitycznej, Katowice 18.05.2012
Valid CSS! Valid HTML 4.01!